Voorwaarden ondergrond

Download PDF

De toelaatbare belasting is uitsluitend van toepassing wanneer er wordt voldaan aan de onderstaande eisen:

Betonplaten van Wester-Beton

Voorwaarden

1. De fundatie moet voldoende draagkrachtig zijn, het minimaal benodigde bedding getalbedraagt 0.06 N/mm3.

2. Het zandbed moet voldoende verdicht zijn. De minimaal benodigde Proctorwaarde moet 98 %ten opzichte van de referentie dichtheid.n alle lengte, breedte, hoogte en bewapening.

3. In verband met hemelwater dient er een drooglegging onder de betonplaten van tenminste 0.7 meter aanwezig te zijn.

De sterkte en duurzaamheid van de Kavelpadplaat kan uitsluitend worden gegarandeerd bij een minimale zandbed dikte van 100 mm waarbij het is aanbevolen om 200 mm te hanteren. Verdichting is van groot belang alvorens de plaat wordt geplaatst.`

Afhankelijk van de ondergrond is het in sommige gevallen een aanbeveling eerst een stabiele ondergrond van korrel te creëren. De toepassing van grofzand is essentieel om een juiste zetting van het zandbed te realiseren na plaatsing van de plaat.

De plaat dient volledige ondersteuning over het volledig oppervlak.Platen in een buitensituatie op afschot leggen, min 1,0 % tot 1,5 %. De zijden van de plaat dienenaangevuld te worden met grond waardoor de plaat in een omsloten situatie ligt.

Afhankelijk van de ondergrond wordt in sommige gevallen drainage toegepast om te voorkomen dat teveel water onder de plaat het aanwezige zand wegspoelt.

Uitleg

Direct contact?

Wester Beton? Altijd bereikbaar.

Contact

Ed Spaansen

Advies en Verkoop
06 290 616 16 of 0517 433 622

info@wester-beton.nl