Wat zijn de verwerkings- en legvoorschriften van betonplaten?

Agrarische sector

Om een optimaal resultaat uit de betonplaten te behalen, is het belangrijk dat de platen goed gelegd en gestapeld worden. Daarnaast dient u rekening te houden met de ondergrond van de betonnen plaat. Wij lichten de belangrijkste verwerkings- en legvoorschriften voor u uit.

Stapelinstructies

Stapel de industrieplaten los op elkaar. Tijdens het stapelen moet u rekening houden met de volgende punten:

  • Voordat u de eerste betonnen plaat op de grond neerlegt, is het belangrijk om drie steunpunten neer te leggen op de vlakke en verharde ondergrond.
  • Plaats opnieuw drie steunpunten precies boven de steunpunten die onder de eerste betonnen plaat liggen. Dit moet u blijven herhalen tot er zes platen boven op elkaar liggen.
  • Plaats nooit meer dan zes platen op elkaar.
  • Leg de platen nooit direct op elkaar, maar plaats de platen altijd op steunpunten, zoals betonklinkers.

Ondergrond en zandbed

Het is belangrijk dat de fundering van de betonplaten voldoende draagkracht heeft. Deze draagkracht wordt uitgedrukt in een beddingconstante: de stijfheid en draagkracht van de grond. Het is belangrijk dat de constante minimaal 0,06 N/mm3 bedraagt.

De ondergrond dient zorgvuldig aangelegd te worden, zodat deze een stabiele basis vormt voor de plaatsing van de betonplaat. De norm hiervoor is een proctorwaarde (verdichtingsgraad) van 98%. Het zandbed waar de betonplaten opgelegd worden, moet opgebouwd worden uit minimaal twintig centimeter verdicht zand met daarop een laag van vijf centimeter zand dat niet verdicht is. Verdicht zand is zand waarbij het volume is gereduceerd door middel van een trilplaat. Wanneer u gebruik maakt van een ondergrond van granulaat en zand dient u een granulaatbed van minimaal twintig centimeter aan te brengen. Op dit granulaat moet een zandbed van vijf centimeter geplaatst worden van niet verdicht zand.

Leginstructies

Aanbevolen wordt om de betonplaten te leggen met een zuignap, T-haak of speciale halve maanhaak. Daarnaast is het belangrijk om de industrieplaten met een voeg van vijf millimeter te leggen. Indien u niet in het bezit bent van een halve maanhaak of een afstandlegger, dan kunt u deze bij ons bestellen.

Let op: bij het gebruik van halve maanhaken mag de ketting niet langer zijn dan 140 centimeter. De ketting is in dit geval gemeten als de ketting recht ligt ten opzichte van de bevestigingsgaten van de halve manen.

Vul de voegen na het leggen van de betonplaten met rul zand. Dit is droog, zeer los zand. Sluit de platen vervolgens op met behulp van een kleirug of een betonnen opsluitband. Deze zorgen ervoor dat de industrieplaten niet verzakken.

Afschot

Voor een goede waterafvoer dienen de platen met minimaal 0,5% afschot van de plaatlengte gelegd te worden.

Uitleg

Heeft u vragen?

Wester Beton? Altijd bereikbaar.

Contact

Ed Spaansen

Advies en Verkoop
06 290 616 16 of 0517 433 622

info@wester-beton.nl