Sectoren

De betonplaten van Wester-Beton worden gebruikt in vrijwel alle sectoren. Door de uitstekende kwaliteit zijn de betonplaten te gebruiken voor verschillende toepassingen in de infrasector, agrarische sector en de sport- en recreatiesector. De betonplaten van Wester-Beton kenmerken zich door hun veelzijdigheid en kracht.

Infrasector

De betonplaten van Wester Beton zijn geschikt voor de infrasector. De kwalitatief hoogstaande betonplaten zijn te gebruiken voor diverse projecten zoals bij het bouwen van een fundering van een geluidsscherm, als beschoeiing of voor het verbeteren van dijken.

Agrarische sector

Onze betonplaten zijn tevens geschikt voor agrarische doeleinden. Door de zeer dichte structuur en uitgeharde deklaag zijn onze betonplaten uitstekend bestand tegen agressieve voerzuren.

Onze betonplaten hebben een zeer dichte structuur en worden onder andere gebruikt voor het aanleggen van agrarische toepassingen zoals:

  • Kavelpaden
  • Koepaden
  • Voeropslag

Sport- en recreatiesector

De betonplaten van Wester Beton worden ook gebruikt in de sport- en recreatiesector. Betonplaten worden veelal toegepast in sportparken als alternatief voor betonklinkers. Zo kan beton eenvoudig worden gebruikt als verharding bij voetbalvelden en hockeyvelden.